Priser

Det er svært at prissætte en opgave, hvis man ikke kender indhold eller omfang. Hos :kolon leverer vi et produkt, vi kan stå ved, derfor kan det koste lidt ekstra.
Det er næsten altid muligt at finde nogen, der er hurtigere og billigere, men som regel er produktet derefter.
Derfor tager vi altid et uforpligtende møde, hvor de overordnede linjer omkring opgaven kommer på plads. Derefter giver vi et prisoverslag, så der er et forhandlingsgrundlag for det videre forløb.

:kolon benytter både timeløn og honorar alt efter, hvad der passer til den enkelte opgave.
Ønskes priser på større opgaver, længere forløb eller andet, er du velkommen til at kontakte os angående et møde eller et tilbud, det er ganske gratis.